Kallelse årsstämma i Brf Stötenmitt 22 april 2019

Brf Stöten 1

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

 

Kallade:                             Samtliga bostadsrättsinnehavare i Brf Stöten 1

Datum:                              Måndagen 22 April 2019  (tid meddelas senare)  

Plats:                                 Konferensrum Ravinen i nedre huset i Stöten

Adress:                             Granfjällsstöten                            

Anmälan:                          

Senast den 15:e april till Trine Lind, tel: 010-212 97 93,

Fax: 010-213 97 93,  e-mail:trine.lind@aspia.se