Nyhetsbrev

Hej alla Medlemmar i Stöten Mitt!

Skidsäsongen närmar sig och många av oss längtar till backarna och längdspåren i Stöten. Här kommer information från styrelsen i Bostadsrättsföreningen Stöten Mitt.

Tvättstugor

Vi har tre tvättstugor i föreningen men nya fina tvättmaskiner och torktumlare som vi alla har rätt att nyttja. Vi har också en tvättstuga i vartdera huset som endast är till för oss ägare i Stöten Mitt. I övre huset ligger den på plan två utanför personalrummet, ett nyckelskåp finns bredvid dörren och koden är 1985. I nedre huset ligger den på plan två, ett nyckelskåp finns bredvid dörren till tvättstugan och koden är 1978. Bokningslistor finns inne i respektive tvättstuga.

Nytt skidförråd

Vi har startat tillbyggnaden av skidförråd till nedre huset med grundläggning. Planen är att minst ett skidförråd ska vara klart till säsongsstart, dock har det gått trögt att få in anbud från solida byggfirmor. Kommer vi inte i hamn med detta så parkerar vi bygget efter grundläggningen och fortsätta nästa år. Övre husets skidförråd väntar vi med till nästa år. Ovanpå skidförråden kommer en altan att byggas.

Ommålning och nya mattor

Ommålning av korridorer och trapphus i båda husen pågår och ska vara klart till säsongsstart. Vi har också tagit ett beslut att byta mattorna i korridorerna på de två första våningarna i nedre huset.

Mattorna i övriga korridorer kommer att bytas löpande kommande år.

Dubbelsängar och rustning av lägenheter

Styrelsen och vår personal på plats har gått igenom och dokumenterat skicket på alla lägenheter. Det finns en stark efterfrågan från hyresgästerna på dubbelsängar. Styrelsen har därför tagit fram en plan för hur dubbelsängar ska installeras i lägenheterna, vilket ska underlätta framtida uthyrning av lägenheterna.,

De lägenheterna med sämst skick kommer rustas i en första omgång. Det innebär att vi i år har planerat att måla om, lägga in nytt golv och sätta in dubbelsäng i 20 lägenheter (Etapp1). Vi kommer att kontakta ägarna av dessa lägenheter för att få deras medgivande att rusta lägenheterna. Vi har tillsammans med firman (Input) som möblerade lägenheterna tagit fram ett förslag på färgsättning, bilder på ommålade lägenheter finns upplagda på vår hemsida under Bilder Renovering 2019

Adress: Stotenmitt.se

Lösenordet: BRFmitt13

Vidare planerar vi att sätta in dubbelsäng i sovrummet med fönster i 20 andra lägenheter (Etapp2). I dessa lägenheter kommer vi i övrigt bara göra mindre justeringar, vilket bland annat innebär att dessa lägenheter inte kommer att målas om. Planen är att flytta 120 centimeters sängen från det större sovrummet till det mindre sovrummet. Det innebär att lägenheterna får ett sovrum med 120 centimeters säng och ett sovrum med två 80 centimeterssängar som blir en 160 centimeters dubbelsäng.

Planen är att alla lägenheter så småningom kommer att rustas och utrustas med dubbelsäng enligt den nu bestämda modellen.

Annat arbete som sker i Stöten Mitt 

  • Trasiga inventarier och möbler kommer att bytas ut i samtliga lägenheter.
  • Taken har tagit stryk genom åren och vi har under året bytt hundratals trasiga takpannor.
  • Varmvattencirkulationen har gåtts igenom då vi har haft problem med att få varmvatten i alla lägenheter.
  • Vi har även haft vattenläckor som reparerats.
  • Belysningen utomhus har under året bytts ut och nu har vi nya LED-armaturer i alla föreningen belysningsstolpar.
  • Alla bastuaggregat är bytta. Det går att slå på bastun manuellt med en knapp vid ingången till omklädningsrummet och under säsong är de tidsstyrda så att de är varma vi liftarnas stängning.

Med vänlig hälsning

Styrelsen